Motie ingediend bij Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Plenaire vergadering 28 juni 2016

Motie van het lid Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector

Besluit: Aangenomen.

34469-7
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen