Moties ingediend bij het VAO Midden-Oosten vredespolitiek

Plenaire vergadering 14 juni 2016

Motie van het lid Kuzu over steun voor een importverbod voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen

Besluit: Verworpen.

23432-421
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, GrKÖ

Motie van het lid Kuzu over activiteiten die bijdragen aan het illegale nederzettingenbeleid van de Israëlische regering

Besluit: Verworpen.

23432-422
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, GrKÖ

Motie van de leden Ten Broeke en Van Bommel over de herkomstaanduiding van producten afkomstig uit de door Marokko bezette Westelijke Sahara

Besluit: Aangenomen.

23432-424
Indiener J.H. ten Broeke
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over steun aan mensenrechtenorganisaties in Israël

Besluit: Aangenomen.

23432-425
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Bommel over opheldering over Nederlandse beleggingen in Israëlische banken

Besluit: Verworpen.

23432-426
Indiener H. van Bommel
Kamerlid, SP

Motie van het lid Voortman over aandringen op voortgang in de dialoog over de Westelijke Jordaanoever

Besluit: Verworpen.

23432-427
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Voortman over economische schade door het ontmoedigen, zaken te doen met illegale nederzettingen

Besluit: Verworpen.

23432-428
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Voortman over druk op de Israëlische en Palestijnse autoriteiten om mensenrechtenverdedigers hun werk te laten doen

Besluit: Verworpen.

23432-429
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over beëindigen van de financiering van organisaties die een boycot van Israël nastreven

Besluit: Aangehouden.

23432-430
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van de leden Van der Staaij en Voordewind over in kaart brengen van de activiteiten van BDS-bewegingen

Besluit: Verworpen.

23432-431
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Voordewind c.s. over een einde maken aan het overmaken van geld aan veroordeelde Palestijnen

Besluit: Aangenomen.

23432-432
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Voordewind c.s. over geen steun verlenen aan het toepassen van interpretatieve mededelingen

Besluit: Verworpen.

23432-433
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Servaes c.s. over constructieve deelname aan vredesbesprekingen

Besluit: Aangenomen.

23432-434
Indiener M. Servaes
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Knops c.s. over schadevergoeding door Israël voor sloop van Nederlandse en Europese projecten

Besluit: Aangenomen.

23432-435
Indiener R.W. Knops
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Ten Broeke c.s. (t.v.v. 23432, nr. 423) over niet handhaven van de herkomstaanduiding van producten uit door Israël bezette gebieden

Besluit: Verworpen.

23432-437
Indiener J.H. ten Broeke
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen