Moties ingediend bij het debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo

Plenaire vergadering 15 maart 2016