Moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet

Plenaire vergadering 16 februari 2016

Motie van het lid Leijten over melding van vermoedens van fraude door zorgverzekeraars

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

34233-44
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over informeren over concrete oplossingen voor intensieve kindzorg

Besluit: Aangenomen.

34233-45
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Dik-Faber en Bruins Slot over het gelijk trekken van de bepalingen voor Zvw- en Wlz-pgb

Besluit: Aangenomen.

34233-48
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over capaciteit bij de SGKZ om doorlooptijden te verkorten

Besluit: Aangenomen.

34233-49
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Dik-Faber over zorgverzekeraars ertoe bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb

Besluit: Verworpen.

34233-50
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen

Besluit: Aangenomen.

34233-51
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Voortman over knelpunten inventariseren en wegnemen

Besluit: Aangenomen.

34233-52
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura

Besluit: Aangenomen.

34233-53
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Voortman over versterking van de positie van budgethouders

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34233-54
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Voortman over het Zvw-pgb voor andere zorgaanspraken in de Zorgverzekeringswet

Besluit: Verworpen.

34233-55
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de uitgangspunten van planbaarheid van zorg

Besluit: Aangenomen.

34233-56
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

Besluit: Aangenomen.

34233-57
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 42) over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb

Besluit: Verworpen.

34233-59
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 43) over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's

Besluit: Verworpen.

34233-60
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars

Besluit: Aangenomen.

34233-64
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 6 anderen