Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33862)

Plenaire vergadering 29 september 2015

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Besluit: Aangenomen.

33862
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling

Besluit: Aangenomen.

33862-16
Indiener K.C.J. Straus
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid

Besluit: Aangenomen.

33862-17
Indiener K.C.J. Straus
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 15 waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden

Besluit: Aangenomen.

33862-20
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66