Moties ingediend bij het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid

Plenaire vergadering 2 juli 2015

Motie van het lid Bergkamp c.s. over het opnemen van productiehuizen voor de podiumkunsten in de BIS

Besluit: Aangenomen.

32820-137
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Bergkamp c.s. over tussentijdse verkenningen naar ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector

Besluit: Verworpen.

32820-138
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Keijzer en Monasch over een festival gespecialiseerd in oude muziek

Besluit: Aangenomen.

32820-139
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Keijzer over Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa

Besluit: Aangenomen.

32820-140
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Keijzer over Cinekid

Besluit: Verworpen.

32820-141
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Ouwehand en Jasper van Dijk over meer steun voor muziekexport

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32820-144
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over cultuureducatie als onderdeel van het lesprogramma in basis- en voortgezet onderwijs

Besluit: Verworpen.

32820-146
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Monasch en Keijzer over een festival gespecialiseerd in locatietheater

Besluit: Verworpen.

32820-148
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Monasch en Jasper van Dijk over een paragraaf over werkgeverschap bij alle subsidieaanvragen voor de BIS

Besluit: Verworpen.

32820-149
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Monasch over kansen voor nieuwe makers en het bereiken van nieuw publiek

Besluit: Aangenomen.

32820-152
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Van Veen en Monasch over een beoordelingskader voor de toelating tot de BIS

Besluit: Aangenomen.

32820-153
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Jasper van Dijk en Bergkamp over financiering van een negende jeugdtheater

Besluit: Aangenomen.

32820-154
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Jasper van Dijk en Ouwehand over geen btw-verhoging in de cultuursector

Besluit: Verworpen.

32820-155
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Keijzer c.s. (t.v.v. 32820, nr. 142) over het ontwikkelen van een Nationaal Referentiekader Cultuureducatie

Besluit: Verworpen.

32820-157
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Jasper Van Dijk en Ouwehand (t.v.v. 32820, nr. 156) over extra middelen voor de cultuursector

Besluit: Verworpen.

32820-158
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Monasch en Van Veen (t.v.v. 32820, nr. 147) over een overkoepelend referentiekader voor cultuureducatie

Besluit: Aangenomen.

32820-162
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Monasch en Keijzer (t.v.v. 32820, nr. 150) over een festival gespecialiseerd in jeugdfilm en -media

Besluit: Verworpen.

32820-163
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Monasch en Ouwehand (t.v.v. 32820, nr. 151) over de Centra voor Kunstzinnige Vorming en muziekscholen

Besluit: Aangenomen.

32820-164
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. (t.v.v. 32820, nr. 143) over een nota over popmuziek

Besluit: Aangenomen.

32820-159
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. (t.v.v. 32820, nr. 145) over steun voor promotie en marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32820-160
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen