Moties ingediend bij het VAO Decentralisatie in de Jeugdzorg

Plenaire vergadering 2 juli 2015

Motie van de leden Voortman en Ypma over een standaard voor verantwoordingsinformatie

Besluit: Aangenomen.

31839-473
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Voortman over de uitgaven in 2013 als startpunt voor het budget voor 2016

Besluit: Verworpen.

31839-474
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Kooiman over zorgverlening door gekwalificeerde professionals

Besluit: Verworpen.

31839-475
Indiener C.J.E. Kooiman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Kooiman over informatie over wachtlijsten opnemen in de landelijke monitor jeugdhulpgebruik

Besluit: Verworpen.

31839-476
Indiener C.J.E. Kooiman
Kamerlid, SP

Motie van de leden Keijzer en Van Helvert over een maatwerkoplossing voor ggz-jongeren die over de grens wonen maar in Nederland naar school gaan

Besluit: Verworpen.

31839-477
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Pia Dijkstra en Berndsen-Jansen over medisch specialistische jeugdhulp

Besluit: Verworpen.

31839-478
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Ypma over de instroom in de tweedelijns jeugdzorg

Besluit: Ingetrokken.

31839-479
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA