Moties ingediend bij het VSO over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs

Plenaire vergadering 9 juni 2015

Motie van de leden Jasper Van Dijk en Van Meenen over afzien van het experiment met student-promovendi

Besluit: Verworpen.

31288-467
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Grashoff en Van Meenen over het buiten beschouwing laten van buitenpromovendi

Besluit: Verworpen.

31288-468
Indiener H.J. Grashoff
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Van Meenen en Grashoff over instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen voor deelname aan het experiment promotieonderwijs

Besluit: Verworpen.

31288-469
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Meenen over minimumvereisten voor de hoogte van de promotiebeurs

Besluit: Verworpen.

31288-470
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66