Moties ingediend bij het debat over de integriteit bij woningcorporaties

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Motie van de leden Karabulut en Monasch over het wegnemen van toezichtsbelemmerende bepalingen in derivatenportefeuilles

Besluit: Aangenomen.

29453-386
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Ronnes over nietigheid van contracten met toezichtsbeperkende bepalingen

Besluit: Verworpen.

29453-387
Indiener H.A.G. Ronnes
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Ronnes over bestuurders die derivatencontracten afsluiten met toezichtsbelemmerende bepalingen

Besluit: Verworpen.

29453-388
Indiener H.A.G. Ronnes
Kamerlid, CDA

Gewijzigde motie van de leden Monasch en Van Vliet (t.v.v. 29 453 nr. 385) over een geschiktheidsonderzoek naar bestuurders en toezichthouders van corporaties

Besluit: Aangenomen.

29453-390
Indiener J.S. Monasch
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere