Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

Besluit: Aangenomen.

33965
Indiener W.J. Mansveld
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gewijzigd amendement van de leden Van Helvert en De Boer ter vervanging van nr. 12 waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd.

Besluit: Aangenomen.

33965-15
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 14 dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen

Besluit: Aangenomen.

33965-19
Indiener B.G. de Boer
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 18 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding

Besluit: Aangenomen.

33965-20
Indiener B.G. de Boer
Kamerlid, VVD
+ 1 andere