Moties ingediend bij het VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)

Plenaire vergadering 25 november 2014

Motie van de leden Smaling en Jasper van Dijk over geen ISDS-bepaling in het CETA-verdrag

Besluit: Verworpen.

21501-02-1430
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Smaling en Jasper van Dijk over het draagvlak bij ingrijpende handelsakkoorden

Besluit: Verworpen.

21501-02-1431
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Thieme en Van Ojik over een Europees burgerinitiatief over vrijhandelsakkoorden

Besluit: Verworpen.

21501-02-1433
Indiener M.L. Thieme
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Ojik en Jasper van Dijk over de effecten van vrijhandelsverdragen op ontwikkelingslanden

Besluit: Verworpen.

21501-02-1435
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Verhoeven en Sjoerdsma over openbaarmaking van het CETA-mandaat

Besluit: Aangenomen.

21501-02-1437
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Thieme over een gesprek met de Verenigde Staten over onderlinge handel

Besluit: Verworpen.

21501-02-1434
Indiener M.L. Thieme
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Van Ojik en Jasper van Dijk over geen ISDS-clausule in handelsverdragen

Besluit: Aangenomen.

21501-02-1436
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Smaling en Jasper van Dijk (t.v.v. 21501-02, nr. 1432) over regulatory cooperation in vrijhandelsakkoorden

Besluit: Verworpen.

21501-02-1438
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP
+ 1 andere
Naar boven