Moties ingediend bij Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet

Plenaire vergadering 1 juli 2014

Motie van het lid Klever over regie van de patiënt over zijn medisch dossier

Besluit: Verworpen.

33509-23
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Bruins Slot over aanpassing van uitwisselingssystemen aan de eisen van de wet

Besluit: Verworpen.

33509-24
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Leijten en Voortman over zo spoedig mogelijk ontbinden van het contract met CSC

Besluit: Verworpen.

33509-27
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester (t.v.v. 33509, nr. 25) over voorleggen van de gedragscode van zorgpartijen aan het CBP

Besluit: Aangenomen.

33509-36
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Veen en Bouwmeester (t.v.v. 33509, nr. 26) over onderzoek hoeveel patiënten nog een papieren dossier hebben

Besluit: Aangenomen.

33509-37
Indiener M.S. van Veen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Leijten (33509, nr.22) over uitwisseling van medische gegevens via een versleutelde end-to-end

Besluit: Verworpen.

33509-35
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Leijten (33509, nr.21) over geen financiële stimulans in verband met deelname aan het LSP

Besluit: Aangenomen.

33509-34
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP