Moties ingediend bij het debat over het Burgerinitiatief 'Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum'

Plenaire vergadering 28 januari 2014