Moties ingediend bij het VAO Auteursrechten

Plenaire vergadering 20 december 2012

Motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over afzien van een downloadverbod

Besluit: Aangenomen

29838-56
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Verhoeven en Oosenbrug over het niet meer inzetten van ISP's als politieagent

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

29838-57
Indiener K. Verhoeven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Oskam en Taverne over een alternatief handhavingsmechanisme

Besluit: Verworpen

29838-58
Indiener P. Oskam
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Oskam over aanpassing van de thuiskopie-AMvB

Besluit: Verworpen

29838-59
Indiener P. Oskam
Kamerlid, CDA
Naar boven