Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het verslag van de Nationale ombudsman over 2007

Plenaire vergadering 18 september 2008

Gew. motie Pechtold c.s. over de reikwijdte van de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman (t.v.v. die gedrukt onder 31363, nr. 4)

Besluit: Aangenomen

31363-7
Indiener A. Pechtold
Kamerlid, D66
+ 2 anderen