Stemming in verband met: Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Plenaire vergadering 18 september 2008

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Besluit: Aangenomen

31419
Indiener J.P.H. Donner
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Amendement van de leden Smeets en Jan Jacob van Dijk om de controlerende taak van de Kamer te waarborgen middels een voorhangprocedure

Besluit: Aangenomen

31419-7
Indiener P.E. Smeets
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van de leden Jan Jacob van Dijk en Smeets over het toevoegen van een voorhangbepaling

Besluit: Aangenomen

31419-8
Indiener J.J. (Jan Jacob) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Ulenbelt over het handhaven van het verbod op nevenfuncties van secretarissen van de SER

Besluit: Verworpen

31419-9
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Ulenbelt dat voorziet in de handhaving van de korting op de bestemmingsheffingen

Besluit: Ingetrokken

31419-10
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Ulenbelt over een draagvlakonderzoek

Besluit: Verworpen

31419-11
Indiener P. Ulenbelt
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Aptroot over afschaffing van de Schilthuiskorting

Besluit: Verworpen

31419-12
Indiener Ch.B. Aptroot
Kamerlid, VVD