Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de zorg in het weekend in verpleeghuizen

Plenaire vergadering 9 september 2008

Motie-Agema over een norm voor het minimumaantal uren zorg per bewoner

Besluit: Verworpen

31200-XVI-182
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie-Agema over een deltaplan voor de arbeidsmarktproblemen in de zorg

Besluit: Verworpen

31200-XVI-183
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie-Agema over inspecties bij verpleeg- en verzorgingshuizen in de avond, de nacht en het weekend

Besluit: Verworpen

31200-XVI-184
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie-Leijten over het verbeteren van de kwaliteit in de ouderenzorg

Besluit: Verworpen

31200-XVI-185
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP