Stemmingen in verband met: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Plenaire vergadering 9 september 2008

Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Besluit: Aangenomen

31459
Indiener J.C. de Jager
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Amendement van de leden Van Dijck en Weekers over carried interest-regelingen bij private equity organisaties

Besluit: Verworpen

31459-10
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Amendement van de leden Weekers en van Dijck over het nader invullen van de definitie 'lucratief belang'

Besluit: Verworpen

31459-11
Indiener F.H.H. Weekers
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van de leden Weekers en van Dijck dat bewerkstelligt dat de latente aanmerkelijk belang claim op een lucratief belang heffing niet ongedaan wordt gemaakt middels de step-up

Besluit: Verworpen

31459-13
Indiener F.H.H. Weekers
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van het lid Irrgang dat ertoe dient om de keuze om rendement op lucratieve belangen te belasten als aanmerkelijk belang uit het wetsvoorstel te halen

Besluit: Verworpen

31459-14
Indiener E. Irrgang
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Irrgang ter vervanging van nr. 15 om het toetsloon bij de werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen te verlagen naar € 185 000

Besluit: Verworpen

31459-19
Indiener E. Irrgang
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Irrgang ter vervanging van 16 om de loongrens bij de werkgeversheffing van 15% op de zogenaamde backservice te verlagen naar € 185 000

Besluit: Verworpen

31459-20
Indiener E. Irrgang
Kamerlid, SP