Moties ingediend bij het spoeddebat over de totstandkoming van een steunverklaring aan het weekblad Bluf

Plenaire vergadering 2 september 2008

Motie-Neppérus over het snel afronden van het onderzoek

31573-2
Indiener H. Neppérus
Kamerlid, VVD

Motie-Madlener over het opzeggen van het vertrouwen in de minister

31573-3
Indiener B. Madlener
Kamerlid, PVV