Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.005)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

29e vergadering, woensdag 30 november 2022

29e vergadering, woensdag 30 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Telecomraad 6 december 2022; Transportraad 5 december 2022; Klimaat-en Energieverkenning en de Klimaatnota; Extra regeling van werkzaamheden; Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota; Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers; Sluiting;

Plenaire verslagen

28e vergadering, dinsdag 29 november 2022

28e vergadering, dinsdag 29 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

27e vergadering, donderdag 24 november 2022

27e vergadering, donderdag 24 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

26e vergadering, woensdag 23 november 2022

26e vergadering, woensdag 23 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; NVWA; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2023; Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

25e vergadering, dinsdag 22 november 2022

25e vergadering, dinsdag 22 november 2022; Opening; Vragenuur; Beëdiging van de heer T.J. Bushoff (PvdA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Groeifonds 2023; Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers; Sluiting;

Plenaire verslagen

24e vergadering, donderdag 17 november 2022

24e vergadering, donderdag 17 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Raad Algemene Zaken van 18 november 2022; Begroting Justitie en Veiligheid 2023; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2023; Begroting Defensie 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

23e vergadering, woensdag 16 november 2022

23e vergadering, woensdag 16 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Defensie 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mbo; Eindrapportage Programma Volwaardig Leven; Ggz / Suïcidepreventie; Sluiting;

Plenaire verslagen

22e vergadering, dinsdag 15 november 2022

22e vergadering, dinsdag 15 november 2022; Opening; Vragenuur; Afscheid van mevrouw O.C. Tellegen (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwerpbesluit tot wijziging van onder andere de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Begroting Justitie en Veiligheid 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

21e vergadering, donderdag 10 november 2022

21e vergadering, donderdag 10 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Gevangeniswezen en tbs; Wet toekomst pensioenen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet toekomst pensioenen; Stemmingen; Wet toekomst pensioenen (voortzetting); Sluiting;

Plenaire verslagen

20e vergadering, woensdag 9 november 2022

20e vergadering, woensdag 9 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Besluit verlaagde omzetdrempels zorg; Zoönosen en dierziekten; Gewasbeschermingsmiddelen; Pakket Belastingplan 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

19e vergadering, dinsdag 8 november 2022

19e vergadering, dinsdag 8 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Innovatie en ruimtevaart; Pakket Belastingplan 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 3 november 2022

18e vergadering, donderdag 3 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; Advies Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem; Sluiting;

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 2 november 2022

17e vergadering, woensdag 2 november 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten; Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie; Wet toekomst pensioenen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Wet toekomst pensioenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 1 november 2022

16e vergadering, dinsdag 1 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging mevrouw S.M. Richardson (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbieding van de Klimaatnota; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; De hoge inflatie en de compensatie daarvan; Sluiting;

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 20 oktober 2022

15e vergadering, donderdag 20 oktober 2022; Opening; Begroting Koninkrijksrelaties 2023; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Integraal Zorgakkoord; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023; Sluiting;

Naar boven