Zorgen over gevolgen aardbevingen

9 oktober 2014, debat - Hoe kunnen de gevolgen van aardbevingen voor de mensen in Groningen worden beperkt? De Kamer spreekt met minister Kamp (Economische Zaken) over schadevergoedingen, preventie en reductie van gaswinning.

Op 30 september vond bij Ten Boer een aardbeving plaats met een sterkte van 2,8 op de schaal van Richter, die ook voelbaar was in de stad Groningen. De verschuiving van de aardgaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), stelt Mulder (CDA), leidt tot verplaatsing van de bevingen. Er is een groot probleem, zegt Smaling (SP), die pleit voor "opschaling". Niet Groningen maar de minister moet in beweging komen, zo sluit Dik (ChristenUnie) zich daarbij aan. Het aantal bevingen stijgt en wordt ernstiger, erkent Kamp. Onderzoek, vergoeding van schade en preventieve maatregelen, zoals versterking van gebouwen, moeten de gevolgen beperken.

Schadeafhandeling moet sneller en onafhankelijker worden
NAM is veroorzaker, taxateur en hersteller van de aardbevingsschade. De slager keurt zijn eigen vlees, stelt Dik vast. De procedure om schadevergoeding te krijgen duurt vaak erg lang, vooral bij complexe gevallen. Leegte (VVD) wil dit oplossen door de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) een bindend advies te laten geven. Maar men heeft in Groningen geen vertrouwen in deze commissie, zegt Van Veldhoven (D66). Smaling en Klever (PVV) pleiten voor het instellen van een onafhankelijk orgaan. NAM is al bezig om de schadeafhandeling op afstand te plaatsen in een aparte uitvoeringsorganisatie, reageert Kamp. Keer de bewijslast om, suggereert Ouwehand (PvdD): laat NAM aantonen dat aardgaswinning geen schadeoorzaak is.

Discussie over verlagen gasproductie
Pak de "gasellende" aan, betoogt Van Tongeren (GroenLinks): breng de productie terug. Ook Smaling en Ouwehand willen de gaswinning verminderen. Als de veiligheid in het geding komt, vinden Mulder en Dik, moet de productie drastisch omlaag. Maar een probleem hierbij is dat de inkomsten de Staat dan flink zouden dalen. In dat licht vinden Leegte en Jan Vos (PvdA) het te vroeg om conclusies te trekken. Een eventueel besluit tot het verder verlagen van de gaswinning zal pas worden genomen na grondig onderzoek en een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), zegt Kamp.

Kamp aangesproken op reactie na beving
Aardbevingen zijn in Groningen "a fact of life", zo reageerde de minister na de beving van 30 september. Vos neemt daar afstand van. De uitspraak getuigt van het "inlevingsvermogen van een wandelende tak", zegt Smaling. Klever vindt dat Kamp met zijn uitlatingen wegloopt voor de gevolgen van het kabinetsbeleid. "Wen er maar aan" is blijkbaar de boodschap, concludeert Van Veldhoven. Het was niet de bedoeling om de problemen te relativeren, zo verzekert Kamp.

De Kamer stemt op 14 oktober over de ingediende moties.

ZIE OOK:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven