RTL berichtte op 23 oktober 2017 dat één op de vijf topbestuurders in de zorg in 2016 meer verdiende dan de norm. In de Wet normering topinkomens (WNT) is namelijk afgesproken dat bestuurders in de publieke sector maximaal hetzelfde verdienen als een minister.

Volgens Markuszower (PVV) is "topbestuurders" een misleidende term, want het zijn volgens hem "topgraaiers". Hij vindt het niet uit te leggen dat zij zulke salarissen ontvangen op kosten van de belasting- en premiebetaler.

Overgangsrecht

Dat het salaris van sommige bestuurders (nog) boven de norm is, komt volgens minister Bruins door het overgangsrecht dat tot 2022 van kracht is. Vanaf 2023 zit iedereen dus op het WNT-niveau, en daarmee houden de bestuurders zich volgens de minister aan de wet.

Waarom krijgen die bestuurders zo lang de tijd om aan de norm te voldoen, vraagt Hijink (SP). Want veel werknemers in de zorg zijn de afgelopen jaren juist ontslagen zonder afbouwregeling of een andere vorm van compensatie. Volgens Hijink is dat de wereld op z'n kop.

Moreel oordeel

Ellemeet (GroenLinks) constateert dat de topbestuurders dan weliswaar naar de letter, maar zeker niet naar de geest van de wet handelen. Want binnen het overgangsrecht is hun salaris zelfs nog gestegen. En dat met publiek geld. Zij vindt dat geen goed signaal. Het signaal moet juist afbouw van het salaris zijn, zegt ook Dijkstra (D66).

Het gaat hierin om de moraal, vindt Dijksma (PvdA). Zij vindt de constatering dat de topbestuurders zich aan de wet houden, niet voldoende. Zij verlangt, net als Ellemeet (GroenLinks), ook een moreel oordeel van het kabinet over de beloning van de bestuurders.

Handhaving

Volgens Slootweg (CDA) is handhaving van de WNT-normen essentieel. Hij vraagt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) of er misschien meer nodig is om goed te kunnen handhaven.

De Vries (VVD) benadrukt dat toelichtingen in de jaarrekeningen van zorginstellingen transparant moeten zijn. Volgens haar moeten vooral de accountants en de raden van toezicht daar goed op letten.

De Kamer stemt op 13 maart 2018 over de ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist.