Wijziging Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

19 januari 2023, wetsvoorstel - De invoering van een Europese richtlijn en een uitspraak van de Hoge Raad zijn voor minister Harbers (Infrastructuur) aanleiding om de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 te wijzigen. De Kamer debatteert er met hem over.

Met een wetwijziging zorgt Harbers ervoor dat de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in lijn komt met de EETS-richtlijn en met een arrest van de Hoge Raad over het gebruik van technische hulpmiddelen voor de registratie van motorrijtuigen ten behoeve van tolheffing. De Blankenburgverbinding wordt naar verwachting eind 2024 in gebruik genomen, de ViA15 in 2026 of 2027. De bedoeling is dat er tol wordt geheven tot 2030, wanneer er een systeem van Betalen naar Gebruik moet worden ingevoerd.

Kosten en opbrengsten

Doordat de twee verbindingen later worden aangelegd dan gepland en de tolheffing in 2030 stopt, zegt Van Ginneken (D66), komt er minder geld binnen dan verwacht. De kosten worden mogelijk juist hoger. Hoe wil de minister het ontstane gat financieren?

De resterende tolheffing wordt gedekt in het kilometertarief van Betalen naar Gebruik, zegt Harbers. Hij belooft de Kamer periodiek te informeren over de kosten van de uit te voeren projecten.

Tolheffing

Is tolheffing een goede manier om de aanleg van wegen te financieren? Madlener (PVV) vindt van niet: automobilisten betalen al genoeg belasting. Bovendien kost het aanleggen en in de lucht houden van een systeem om tol te heffen veel geld. Voor deze twee trajecten gaat om zo'n 300 miljoen in vijf jaar. Dit is in zijn ogen veel te veel in verhouding tot de opbrengsten.

Er worden tot 2030 nog wel degelijk inkomsten binnengehaald, zegt Harbers, en die zijn nodig voor het betalen van de projecten. Het gaat netto om 100 tot 150 miljoen.

De Kamer stemt op 24 januari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende motie.

Zie ook:

Naar boven