Wetsvoorstel verlengde opschorting marktverkenning

19 oktober 2023, wetsvoorstel - Met het verlengen van de opschorting van de marktverkenning wil minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) de bouw woningen met een middenhuur door woningcorporaties bevorderen. De Kamer debatteert over het wetsvoorstel dat dit regelt.

Woningcorporaties moeten zich vooral richten op diensten van algemeen economisch belang (DAEB), zoals het bouwen van woningen voor mensen met een laag inkomen, en niet concurreren met commerciƫle partijen. Dit heeft de politiek in het verleden besloten. In artikel 44c van de Woningwet werd daarom geregeld dat een corporatie voor commerciƫle niet-DAEB-activiteiten een goedkeuringsprocedure moet doorlopen, die "marktverkenning" wordt genoemd.

De marktverkenning vormde een belemmering voor woningcorporaties om woningen met een middenhuur te bouwen. Omdat daar juist een tekort aan was, is artikel 44c per 1 januari 2021 voor drie jaar opgeschort. Minister De Jonge wil dit nu verlengen tot 1 juli 2025.

Afschaffing

Waarom schaffen we de marktverkenning niet helemaal af, in plaats van die op te schorten? Grinwis (ChristenUnie) denkt dat het in de wet laten staan van de marktverkenning zorgt voor onzekerheid bij woningcorporaties over hun investeringen in woningen met middenhuur. Afschaffing maakt het in zijn ogen ook eenvoudiger voor corporaties om gemengde wijken te bouwen.

Ook Beckerman (SP) is voor het volledig afschaffen, zodat het goed wordt geregeld en het debat niet elke keer opnieuw hoeft te worden gevoerd. Afschaffing kan de bouw van woningen met een middenhuur versnellen, denkt Boulakjar (D66). Ook Nijboer (PvdA) vindt dat afschaffing veel beter is dan opschorting.

De Groot (VVD) steunt het opschorten, maar het compleet afschaffen is voor hem een brug te ver. Hij wil de evaluatie afwachten en pas daarna een besluit nemen. Minister De Jonge is het daarmee eens. Bovendien voelt hij zich gebonden aan de afspraken hierover in het regeerakkoord, die met het wetsvoorstel worden uitgevoerd.

De Kamer stemt op 24 oktober over het wetsvoorstel.

Zie ook: