Wet over kinderopvangtoeslag Oekraïense ontheemden afgerond

30 mei 2024, wetsvoorstel - Met een aanpassing van de Wet kinderopvang moeten Oekraïense ontheemden kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. De Kamer debatteert met minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen).

Als Oekraïense ontheemden aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag wordt het makkelijker om de zorg voor hun kinderen te combineren met werk, legt minister Van Gennip uit. De regeling moet ook gelden voor andere ouders van wie een van de partners buiten de EU verblijft.

Controle

Mensen die niet aannemelijk kunnen maken dat hun partner werkt, maken geen aanspraak op kinderopvangtoeslag. Rajkowski (VVD) ziet graag dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd over hoe het kabinet die arbeidseis controleert. Staatssecretaris De Vries zegt toe hierover jaarlijks een brief te sturen.

Als regelingen aantrekkelijk zijn, gaan meer mensen daar gebruik van maken. Hoe gaat het kabinet dat controleren, wil Keijzer (BBB) weten. Van Gennip ziet geen aanzuigende werking en benadrukt dat werken een voorwaarde blijft. Het doel is bovendien juist dat Oekraïners meedoen in de samenleving.

Financiële aspecten

Van Oostenbruggen (NSC) vraagt om duidelijkheid over het budgettaire effect van de wijziging. De hogere structurele uitgaven voor de kinderopvangtoeslag worden geschat op 5 miljoen euro, reageert Van Gennip. Dat bedrag wordt gedekt door het ministerie van SZW en is al verwerkt in de begroting.

Door de financiële structuur van het kinderopvangtoeslagsysteem moeten ouders soms veel geld terugbetalen, stelt Maatoug (GroenLinks-PvdA) vast. Ze steunt het wetsvoorstel, maar suggereert een structurele oplossing: maak van de kinderopvang net als onderwijs een publieke voorziening.

Pedagogisch medewerkers

Er is een groeiend tekort aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, constateert Podt (D66). Zij wil daarom stimuleren dat Oekraïners met een pedagogisch diploma zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Van Gennip gaat haar best doen om die doelgroep beter in het vizier te krijgen.

Het debat over het wetsvoorstel begon op 20 maart met de eerste termijn van de woordvoerders en de minister. De Kamer stemt op 4 juni over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct