Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

16 januari 2020, wetsvoorstel - Kwaliteit van zorg is belangrijk. Maar strenge standaarden zouden niet mogen leiden tot forse kostenstijgingen zonder politiek besluit. Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister De Jonge (Volksgezondheid).

Op 13 januari 2017 trad het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in werking. Dit door zorgprofessionals opgestelde document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit betekent dat alle verpleeghuizen zich eraan moeten houden. Het gevolg was wel dat de kosten van de verpleeghuiszorg met 2,1 miljard stegen, zonder dat de politiek daar nog iets over te zeggen had.

Rol politiek

Minister De Jonge vindt dat politici moeten afwegen of kwaliteitsverbetering hogere zorgkosten rechtvaardigt, ook omdat de rekening uiteindelijk bij de burgers terechtkomt. Hij wil daarom dat er een toets komt voor (wijzigingen van) kwaliteitsstandaarden en professionele standaarden met "substantiële financiële gevolgen". De minister van Volksgezondheid moet op grond daarvan inwerkingtreding tegen kunnen houden.

Mensen die er verstand van hebben, moeten bepalen wat goede zorg is, zegt Agema (PVV), en niet de politiek. Ook Hijink (SP) vindt dat zorgprofessionals over kwaliteitsstandaarden zouden moeten beslissen.

Politiek is kiezen in schaarste, zegt Van der Staaij (SGP). Hij heeft daarom begrip voor het doel van het wetsvoorstel. Wel wil hij regelen dat het Zorginstituut de minister gaat adviseren over de vraag of een kwaliteitsstandaard leidt tot doelmatige zorg.

De Eerste en Tweede Kamer moeten besluiten van de minister van Volksgezondheid over kwaliteitsstandaarden kunnen controleren, benadrukken Slootweg (CDA) en Sneller (D66). Ook Hijink (SP) doet een voorstel om dit duidelijker in de wet vast te leggen. Het parlement moet de argumenten van de minister kunnen wegen, vindt ook De Jonge.

Noodrem

Wanneer zijn financiële gevolgen "substantieel"? Verschillende woordvoerders vragen zich dat af. Het is goed dat er een noodrem komt, zegt Sneller (D66), maar daar zou je slechts in uitzonderlijke gevallen aan moeten trekken.

Volgens de minister zal het instrument waarschijnlijk een paar keer per jaar worden gebruikt. Het gaat om de personele en materiële gevolgen en om de omvang van de doelgroep. De precieze criteria wil hij niet in de wet vastleggen, maar op een later moment uitwerken in een zogenoemde algemene maatregel van bestuur.

Evaluatie

We moeten een balans vinden tussen de prikkel om de zorg te verbeteren en de noodzaak om de kosten te beperken, zegt Slootweg (CDA): kwaliteitsverbetering mag niet te veel ontmoedigd worden. Daarom stelt hij met Laan (VVD) voor om de wet binnen vier jaar te evalueren.

De Kamer stemt op 21 januari over het wetsvoorstel.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist
Naar boven