Werkvoorzieningen voor visueel beperkten

14 juni, wetsvoorstel – Om mensen die blind of slechtziend zijn beter aan het werk te helpen, wil minister Schouten (Participatie) bepaalde taken van gemeenten overhevelen naar het UWV. Daarover debatteert zij met de Tweede Kamer.

Van de 360.000 blinden en slechtzienden staat ongeveer twee derde aan de kant op de arbeidsmarkt. Om die situatie te verbeteren, wil het kabinet de uitvoering van alle werkvoorzieningen, behalve de inzet van zogeheten jobcoaches, overdragen van gemeenten naar het UWV. Het UWV heeft namelijk de specialistische kennis in huis die de gemeenten vaak niet hebben, aldus minister Schouten.

Voorzieningen

Het voorstel is een goede stap op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt, vindt De Kort (VVD). Maar blinden en slechtzienden lopen nu nog vaak tegen praktische problemen aan als ze werk hebben gevonden of met een opleiding gaan starten. Houd een voorraad van hulpmiddelen aan, zodat niemand onnodige vertraging oploopt door een aanvraagprocedure, is zijn advies.

Die voorraden heeft het UWV zelf niet, maar de leveranciers, reageert de minister. Zij erkent dat de levering van specialistische hulpmiddelen langer kan duren.

Jobcoach

Van Kent (SP) wil weten waarom de jobcoach niet ook centraal georganiseerd wordt. Waarom blijft dit onderdeel onder gemeenten vallen? Zorg voor één loket, is het dringende advies van Warmerdam (D66). Hij wil ook weten of gemeenten verantwoordelijk blijven voor het regelen van vervoer.

Er komt geen loket bij, want dit gaat om mensen die al bij hun gemeente moeten zijn omdat ze een uitkering moeten aanvragen, zegt Schouten. De gemeente kan vervolgens hulpmiddelen aanvragen bij het UWV. Zo wordt volgens haar het beste van twee werelden gecombineerd. Het vervoer gaat onder het UWV vallen, want dat wilde de doelgroep zelf.

Werkgevers

Hoe gaat de minister de terughoudendheid bij werkgevers wegnemen om mensen met een visuele beperking in dienst te nemen, wil Ceder (ChristenUnie) weten. De Jong (PVV) vraagt de minister om in gesprek te gaan met werkgeversorganisaties over hoe er meer blinden en slechtzienden aan de slag kunnen.

Het is niet altijd onwil bij werkgevers, maar ook vaak gebrek aan kennis van wat er met kleine aanpassingen bereikt kan worden, denkt Schouten. Bij regionale werkgeversservicepunten van het UWV kunnen werkgevers terecht met vragen.

Uitvoering

Om maatwerk voor deze doelgroep toe te kunnen passen, heeft het UWV om een discretionaire bevoegdheid gevraagd. Palland (CDA) wil weten hoe het kabinet dit gaat garanderen. Het UWV mag beslissen hoelang iemand bepaalde voorzieningen mag houden als diegene bijvoorbeeld een nieuwe baan heeft, reageert de minister. Dat is nodig om onnodige procedures te voorkomen.

Kostendelersnorm en partnertoets

Er kan nog veel meer gedaan worden voor blinden en slechtzienden, betoogt Westerveld (GroenLinks). Zij bepleit het afschaffen van de kostendelersnorm en de partnertoets, omdat die volgens haar onnodig drempels opwerpen om bijvoorbeeld een huwelijk aan te gaan met iemand die blind of slechtziend is.

De regering heeft de kostendelersnorm per 1 januari afgeschaft voor jongeren onder de 27 jaar, zegt Schouten. Het kabinet is niet van plan om die kostendelersnorm nu verder op te rekken. Er ontstaat dan ongelijkheid met andere groepen die met hoge kosten te maken hebben, vreest de minister.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de ingediende moties zijn op 20 juni.

Zie ook