Schiphol is tot en met 2020 gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen en Lelystad Airport opent niet op 1 april 2019 maar minimaal een jaar later. Mist Nederland economische kansen door een rem te zetten op de groei van de luchtvaart? Of is het juist goed dat overlast en uitstoot zo veel mogelijk worden beperkt?

Verdere groei Schiphol?

We moeten voorkomen dat er banen over de grens verdwijnen doordat de luchtvaart op slot gaat, vindt Graus (PVV). Daarom moet Schiphol volgens hem ruimte krijgen om verder te groeien. Daar is Dijkstra (VVD) het mee eens, ook omdat Lelystad Airport later opengaat dan aanvankelijk gepland. Die groei moet dan volgens hem wel gericht zijn op de mainportfunctie van Schiphol.

De overheid moet zich houden aan de afspraak dat Schiphol tot en met 2020 niet boven 500.000 vliegbewegingen groeit, vinden de meeste woordvoerders. Voor de periode daarna streeft Amhaouch (CDA) naar duurzame groei, waarbij innovatie belangrijk is. Die wil Paternotte (D66) stimuleren door heffingen op geluidsoverlast en uitstoot. Van Dijk (PvdA) vraagt aandacht voor alternatieven, zoals betere treinverbindingen.

De grens van de groei is bereikt, constateert Stoffer (SGP), die pleit voor een pas op de plaats. Problemen met de veiligheid, (geluids)overlast voor omwonenden, uitstoot van (ultra)fijnstof en de hoge CO2-emissies van vliegtuigen maken groei van Schiphol onwenselijk, vinden verschillende woordvoerders.

  • Kröger (GroenLinks): de mogelijk schadelijke gevolgen van ultrafijnstof voor ongeboren kinderen maken dat we moeten uitgaan van het voorzorgbeginsel

  • Van Raan (PvdD): het aantal vluchten moet fors dalen om de klimaatdoelen te halen

  • Van Brenk (50PLUS): economie zou niet zwaarder mogen wegen dan gezondheid en milieu

  • Laçin (SP): de hoge werkdruk en de slechte arbeidsvoorwaarden van zowel grondpersoneel als vliegend personeel zijn slecht voor de veiligheid

Minister Van Nieuwenhuizen werkt aan een nieuwe luchtvaartnota voor de periode 2020-2040. Daarin moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst, onder andere over verduurzaming van de luchtvaart.

Lelystad Airport

De opening van Lelystad Airport is uitgesteld, onder meer omdat er fouten zaten in de berekening van de geluidsoverlast. Ook zullen de toestellen laag moeten blijven vliegen tot het luchtruim in 2023 opnieuw is ingedeeld. Hierdoor zijn de maatschappelijke kosten hoger dan de baten, denkt Kröger (GroenLinks).

Kunnen vliegtuigen na 2023 inderdaad overal hoger gaan vliegen? Stoffer (SGP) heeft daar twijfels over. Hij vraagt net als Amhaouch (CDA) om een goede monitoring en handhaving van de geluidsoverlast. De minister zal dit nog nader invullen. Zij ziet weinig in de suggestie van Bruins (ChristenUnie) om meer vliegtuigen over de Noordzee te laten vliegen.

KLM

KLM is belangrijk voor de Nederlandse economie, betogen verschillende woordvoerders die zich zorgen maken over de onrust bij Air France.

  • Bruins (ChristenUnie): voorkom dat KLM wordt meegesleurd in de problemen bij Air France

  • Graus (PVV): vergroot de zeggenschap van Nederland in de holding en denk na over een reddingsplan

  • Van Dijk (PvdA) en Dijkstra (VVD): houd rekening met verschillende scenario's

De Staat heeft slechts 6% van de aandelen KLM, benadrukt minister Hoekstra, en geen belang in de holding. Wel zegt hij toe om de Nederlandse belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Het is volgens hem cruciaal dat de luchtvaartmaatschappij de (loon)kosten verlaagt.

Luchthaven in zee

In het verleden is onderzocht of het mogelijk was om Schiphol te verplaatsen naar een luchthaven in zee. Destijds is daarvan afgezien, maar Paternotte (D66) en Van Brenk (50PLUS) willen dat deze optie opnieuw wordt bekeken. Hoewel minister Van Nieuwenhuizen sceptisch is over de mogelijkheden, neemt zij het onderwerp mee in haar luchtvaartnota.

De Kamer stemt op 22 mei over de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist