Het Europese waarschuwingssysteem voor bestrafte artsen dat in 2016 werd ingesteld, werkt nog niet goed. Daardoor kunnen geschorste artsen vaak gewoon in een ander land aan de slag.

Mensen in Nederland moeten kunnen rekenen op goede zorg, vindt De Lange. Toch hebben tien Europese landen nog geen werkend waarschuwingsmechanisme. Dus hoe voorkomen we dat falende zorgverleners over de grens "vrolijk verder prutsen"?

We zijn het waarschuwingssysteem nog maar twee jaar aan het opbouwen, stelt Bruins, en niet elk land heeft hetzelfde tempo. Hij benadrukt het belang om het Europese systeem de komende jaren te vervolmaken, zodat het voor andere landen makkelijker wordt om aan te haken.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist