Als gewone scholen geen passend onderwijs kunnen bieden aan leerlingen met een beperking, verwijzen zij hen soms door naar particuliere scholen. De gewone school betaalt dan wel de, vaak hoge, rekening. Maar zij mogen helemaal geen publiek geld doorsluizen naar privé-instellingen. Becker wil van de minister weten wat de inspectie hiertegen doet.

Volgens de Wet passend onderwijs heeft ieder kind recht op een passende onderwijsplek in zijn of haar regio. De publieke scholen moeten zo'n plek dus aanbieden, zegt Slob. Dat is hun zorgplicht.

Dat sommige scholen er kennelijk niet in slagen een passende plek voor leerlingen te vinden, vindt ook de minister zorgelijk. Becker zegt dat de inspectie ze hierop moet aanspreken. Dat is Slob met haar eens, maar dan moeten scholen zich wel zelf melden. Leg problemen op tafel en maak ze bespreekbaar, is daarom zijn oproep aan de scholen.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist