VVD vraagt naar uitspraken leraar islamitisch centrum Veenendaal

16 april 2024, mondelinge vragen - Becker (VVD) vraagt minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wat het kabinet doet om salafistische en islamistische beïnvloeding in Nederland tegen te gaan.

Een islamleraar van het islamitische centrum Ar-Rahmah in Veenendaal roept moslims via YouTube op om niet-moslims te haten, bericht de Telegraaf. Vijandigheid tegenover andersgelovigen zou volgens de imam nodig zijn. Dit is onbegrijpelijk en on-Nederlands, vindt Becker (VVD). Hoe zorgt het kabinet ervoor dat dit soort uitspraken niet onbestraft blijven?

Uit de boodschap van de imam spreekt afkeer naar andere groepen in de samenleving, stelt Schouten. Dit soort uitspraken ondermijnen volgens haar de sociale stabiliteit. Mocht er sprake zijn van haatzaaien, dan beslist het OM wat de gevolgen hiervan zijn. De burgemeester van Veenendaal gaat contact opnemen met de betreffende leraar.

Zie ook:

  • Het  overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct