Twee weeskinderen met de Nederlandse nationaliteit die in een Noord-Syrisch detentiekamp verbleven, zijn naar Nederland gehaald. Is dat niet in strijd met het beleid dat geen consulaire bijstand wordt verleend in onveilig gebied, vraagt Bosman.

Blok benadrukt dat het beleid ongewijzigd is: Nederland stuurt geen ambtenaren naar onveilig gebied. Maar er was volgens de minister sprake van een unieke situatie. De voogdij over deze twee weeskinderen was door de rechter bij de Nederlandse Staat gelegd, in dit geval bij jeugdzorg. Bovendien was er de mogelijkheid om mee te gaan met een zwaar beveiligde Franse missie naar het gebied die Franse kinderen ging ophalen.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist