VVD vraagt naar het besnijden van meisjes in het land van herkomst

23 juni 2020, mondelinge vragen - Hoe gaat het kabinet meer vorderingen maken bij het tegengaan van vrouwenbesnijdenis? Dat wil Becker (VVD) horen van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Tientallen meisjes worden tijdens de zomervakantie in het buitenland besneden, meldt het AD. Vrouwen die dit overkomt, hebben later in hun leven vaak klachten bij menstruatie, plassen en seks. Er worden volgens Becker, ondanks goede intenties van het kabinet, te weinig vorderingen gemaakt om deze verminking te stoppen. Daarom roept ze op tot betere controles op Schiphol en betere voorlichting. Ook wil zij strengere straffen voor medeplichtigen.

"In Nederland ben je baas over je eigen lichaam", stelt Koolmees. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de "mensonterende praktijk van vrouwenbesnijdenis" tegen te gaan, die staan opgesomd in de Actieagenda Schadelijke Praktijken. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan betere controle op Schiphol, maar dat heeft door corona vertraging opgelopen, aldus de minister.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist

Naar boven