VVD stelt vragen over snelle verspreiding apenpokken

5 juli 2022, mondelinge vragen - Meer dan 300 Nederlanders zijn inmiddels besmet met apenpokken. Tielen (VVD) maakt zich zorgen over de aanpak van en communicatie over het virus.

Het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus in Europa is in een paar weken verdrievoudigd. Wat is het Nederlandse vaccinatiebeleid, vraagt Tielen, en heeft de GGD voldoende capaciteit voor testen en bron- en contactonderzoek? Ze spoort de regering aan om de bevolking breder te informeren, zodat een nieuwe pandemie kan worden voorkomen.

Apenpokken zijn een serieuze ziekte, erkent minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), maar het risico voor de gehele bevolking blijft zeer klein. Iedereen met symptomen wordt opgeroepen zich te melden bij de huisarts. Vanwege de beperkte vaccinvoorraad worden voorlopig alleen doelgroepen gevaccineerd. De communicatie en de GGD-capaciteit komen aan bod in de kabinetsreactie op het RIVM-advies, dat deze week wordt verwacht.

Zie ook:

Naar boven