Dat 51% van de vve's niet of te weinig reserveert voor onderhoud, vindt Plasterk ongewenst. Daarom moeten vve's hun reserveringen voortaan onderbouwen met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of minimaal 0,5% van de herbouwwaarde sparen.

Garantie of overmaken

Het wetsvoorstel biedt eigenaren de keuze om een garantie af te geven. Ronnes (CDA) vindt dat geen goed idee. Hij wil in de wet opnemen dat eigenaren hun verplichte reserveringsbijdragen gewoon overmaken naar een bankrekening van de vve. Dit voorkomt volgens hem problemen, bijvoorbeeld bij een faillissement van een van de eigenaren. Bashir (SP) valt hem daarin bij. Maar dit zou dan in ieder geval niet moeten gelden voor vve's met slechts commerciële eigenaren, stelt Van der Linde (VVD).

Plasterk ziet weinig in een verplichting om het gereserveerde geld te storten: vve's worden daarmee verplicht om "dood geld" op hun bankrekening aan te houden. Laat eigenaren alleen garanties afgeven die direct invorderbaar zijn, suggereert De Vries (PvdA).

Leningen

Vve's kunnen gewoon leningen aangaan, zo verduidelijkt het wetsvoorstel. Dat brengt wel risico's met zich mee, zegt Bisschop (SGP). Het besluit over het afsluiten van een lening zou volgens hem dan ook altijd met een tweederdemeerderheid genomen moeten worden. Plasterk wil het aan de vve's zelf overlaten of zij zo'n bepaling in hun reglement willen opnemen.

Verduurzaming

Besluiten over investeringen in energiebesparing zouden in appartementencomplexen met een gewone meerderheid en niet met een tweederdemeerderheid moeten kunnen worden genomen, vindt De Vries (PvdA), mits de terugverdientijd korter is dan tien jaar. Maar verduurzaming gaat vaak om "grof geld", zegt Madlener (PVV), die vreest dat eigenaren in financiële problemen komen.

De Kamer sprak eerder op 24 januari 2017 over het wetsvoorstel. Zij stemt op 21 februari over het wetsvoorstel en de bij het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.