Vergunning- en meldplicht voor werken met poliovirus

17 april 2024, wetsvoorstel – De Kamer debatteert met minister Dijkstra (Medische Zorg) over haar voorstel voor een vergunning- en meldplicht voor het werken met het poliovirus.

Wereldwijd wordt gestreefd naar het uitroeien van het poliovirus. Om het risico op het weer oplaaien van deze ernstige infectieziekte verder te beperken, wil minister Dijkstra een vergunning- en meldplicht voor bedrijven en organisaties die werken met het poliovirus. Die bedrijven en organisaties houden zich bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van vaccins.

Noodzaak

Waarom stelt Nederland met dit wetsvoorstel meer eisen dan omliggende landen, vraagt Bushoff (GroenLinks-PvdA). En wat betekenen de extra eisen voor onze concurrentiepositie, wil Claassen (PVV) weten. Tielen (VVD) vreest dat de aantrekkingskracht van Nederland voor wetenschappers en bedrijven afneemt. Om die reden wil zij het effect van het voorstel na drie jaar evalueren.

Dijkstra zegt dat zij met het wetsvoorstel voldoet aan de eisen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt om het poliovirus verder in te dammen. Het voorstel gaat volgens haar niet verder dan die eisen. Uit contacten met de verschillende instellingen die met het poliovirus werken, is haar niet gebleken dat men uit Nederland wil vertrekken. De minister gaat akkoord met een evaluatie van de vergunningplicht, niet na drie maar na vier jaar.

Incidenten

Jansen (NSC) wijst op incidenten met het poliovirus die in De Bilt maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt. Zij bepleit passende maatregelen en meer openheid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het verrichte onderzoek.

Het staat de inspectie vrij om deze informatie te delen, reageert Dijkstra. Zij zal er bij de instellingen op aandringen om in de omgeving nog eens duidelijk te maken waar zij precies mee bezig zijn. Overigens heeft de inspectie bij de incidenten direct de betrokken gemeente en instanties geïnformeerd.

De Kamer stemt op 23 april over het wetsvoorstel en de moties die tijdens het debat zijn ingediend.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct