"We staan op een kruispunt in de Europese geschiedenis", vat Nijboer (PvdA) de stand van zaken samen. Waar willen we met Europa naartoe? En hoe ziet een stabiele toekomst van de euro eruit, na de Griekse schuldencrisis? Die vraag staat centraal in het debat over versterking van de Europese Monetaire Unie (EMU).

Een stevige euro

"Bittere noodzaak" noemt Sneller (D66) het optuigen van stevige economische instituties die de stabiliteit van de euro waarborgen. Van Dijck (PVV) vindt de introductie van de euro juist een historische vergissing. Is de regering bereid om alternatieven voor de euro te verkennen, bijvoorbeeld een parallelle nationale munt?, wil Leijten (SP) weten.

Bruins (ChristenUnie) hekelt de "geforceerde bipolariteit" in het debat over de euro, waarbij je voor of tegen bent: de euro is er nu eenmaal en je moet er wat mee.

Het kabinet heeft zich volledig gecommitteerd aan de euro, stelt Hoekstra. De minister voelt dan ook niets voor een verkenning naar alternatieve scenario's. Die zijn volgens hem "zeer waarschijnlijk onverstandig, maar in alle gevallen uitzonderlijk kostbaar".

Risico's delen?

Onder aanvoering van Frankrijk en Duitsland lijken er stappen gezet te worden naar verdere financiële integratie in de eurozone. Snels (GroenLinks) hekelt de houding van het Nederlandse kabinet, dat vooral op de rem lijkt te gaan staan en een geïsoleerde positie dreigt in te nemen.

Andere partijen zijn juist huiverig voor verdere eenwording en risicodeling. Zwem niet in de fuik van verdergaande Europese integratie, waarschuwt Bisschop (SGP). Omtzigt (CDA) beklemtoont dat landen eerst hun economieën moeten hervormen, voordat er aan verdere risicodeling gedacht kan worden.

Van een geïsoleerde positie is geen sprake, meent Hoekstra. Nederland is juist voorstander van veel maatregelen, maar wel onder de juiste voorwaarden. Dan is risicodeling ook voor ons land voordelig, meent de minister: hoe meer mensen met een verzekering meedoen, hoe kleiner de individuele risico's.

Begrotingsregels handhaven

Verschillende leden wijzen op het belang van naleving en handhaving van de begrotingsregels, waarbij er ook ruimte moet zijn voor vertrek uit de eurozone.

  • Hennis (VVD): sluit faillissement of exit van landen niet op voorhand uit
  • Azarkan (DENK): maak de complexe Europese begrotingsregels eenvoudiger
  • Van Rooijen (50PLUS): zorg zoals in een goed huwelijk dat ook de mogelijkheid om te scheiden juridisch geregeld is

De Kamer stemt op dinsdag 13 februari over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist