In uitzendingen op 4 november 2015 en 2 maart 2016 besteedde het programma Zembla aandacht aan misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De angstcultuur op de KNO-afdeling zou de patiƫntveiligheid in gevaar brengen en calamiteiten, soms dodelijk, zijn niet gemeld aan de IGZ. Fouten zijn onvermijdelijk, zegt Leijten (SP). Maar door deze toe te dekken, kan er niet van worden geleerd. Calamiteiten moeten altijd worden gemeld, stelt De Lange (VVD), die vindt dat raden van bestuur verantwoordelijk zijn voor een "open meldcultuur". Wolbert (PvdA) benadrukt het belang van integere en open communicatie met slachtoffers en nabestaanden.

Vragen over rol van de IGZ

Het is goed dat de IGZ het UMCU onder verscherpt toezicht heeft geplaatst, zegt De Lange. Maar had dat niet veel eerder moeten gebeuren? Leijten vindt van wel. Zij wijst erop dat er wel degelijk eerder (anonieme) meldingen zijn gedaan, maar de IGZ heeft daar te weinig mee gedaan en de bestaande zwijgcultuur niet doorbroken. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid zou hier volgens haar onderzoek naar moeten doen. Het IGZ-toezicht is de afgelopen jaren proactiever geworden, antwoordt de minister, maar de eerste verantwoordelijkheid ligt altijd bij de medische instelling. Wolbert valt haar daarin bij: eigen onderzoek is belangrijk voor het lerend vermogen van een organisatie.

De Kamer stemt op 26 april over de ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.