Steun voor opening casinomarkt

23 januari 2017, wetsvoorstel - Een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van casino's in Nederland. Dat wil staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) bevorderen met zijn voorstel om de casinomarkt te liberaliseren. Een Kamermeerderheid steunt hem.

Met een wijziging van de Wet op de kansspelen privatiseert het kabinet Holland Casino en opent het de casinomarkt voor andere private partijen. Kamer en kabinet zijn het erover eens dat het runnen van casino's geen overheidstaak is. Maar omdat preventie van gokverslaving en fraudebestrijding wél overheidstaken zijn, wil Van Nispen (SP) Holland Casino in staatshanden houden.

Opening van de casinomarkt vraagt om "echt goede regulering", zegt Mei Li Vos (PvdA). Daar is Van Toorenburg (CDA) het mee eens. Daarom wil zij scherpere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld een kortere vergunningduur en verplichte verklaringen omtrent het gedrag voor bepaalde personeelsleden. Voor haar wensen vindt zij weinig gehoor bij Dijkhoff.

Voor heel veel mensen is een avondje naar het casino gewoon een leuke avond uit. Van Wijngaarden (VVD) wijst op "de zonzijde" van het wetsvoorstel om de casinomarkt te openen, bijvoorbeeld de groei van werkgelegenheid.

Voorwaarden

Dijkhoff zegt dat er voldoende maatregelen worden genomen om wildgroei rond casino's tegen te gaan. Zo komen er maximaal zestien casino's met een maximumaantal tafels, en mogen casinovergunninghouders maar een beperkt aantal nevenactiviteiten ontplooien.

Als casino's ook een hotelbed aanbieden, kunnen mensen verleid worden om langer door te spelen, vreest Van Nispen. Hij wil de mogelijke nevenactiviteiten van casino's dan ook verder beperken. Dat lijkt Dijkhoff niet nodig.

Vos en Van Nispen vinden dat bij de vergunningverlening nieuwe bedrijven moeten kunnen worden verplicht om het personeel over te nemen. Dat zou in strijd kunnen zijn met Europese regels, reageert Dijkhoff.

Casino's moeten niet 24/7 open zijn. Van Toorenburg wil grenzen aan de openingstijden. Dijkhoff wijst erop dat dit aan de gemeente is waar het casino is gevestigd. Overigens bepaalt een gemeente ook zelf of er überhaupt een casino op haar grondgebied komt.

Gokverslaving

Welke gevolgen heeft de openstelling van de casinomarkt voor gokverslaving? De zorgen van de Kamer daarover deelt Dijkhoff niet. Hij wijst op de aangescherpte bescherming van consumenten tegen gokverslaving bij online kansspelen. Dezelfde bescherming geldt voor de nieuwe private casinomarkt.

Van Wijngaarden wil de hoge standaard behouden die Holland Casino heeft ontwikkeld in het voorkomen van gokverslaving. Het personeel van Holland Casino is volgens Vos "beroemd" voor zijn aanpak van probleemspelers. Met Van Nispen en Van Toorenburg pleit zij voor de mogelijkheid om mystery guests in te zetten.

Staatssecretaris en Kamer benadrukken de belangrijke rol van de onafhankelijke toezichthoudende Kansspelautoriteit in het voorkomen van verslaving. Als een vergunninghouder zich niet aan de zorgplicht voor probleemgokkers houdt, kan dat gevolgen hebben voor de vergunning, zegt Dijkhoff.

De Kamer stemt op 31 januari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.