In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kunnen studenten jaarlijks hun oordeel geven over de kwaliteit van hun opleiding. Dat is volgens Futselaar van grote waarde voor aankomende studenten en voor opleidingen om te zien hoe ze ervoor staan. Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van de NSE nu de Vereniging Hogescholen en de VSNU niet langer willen meewerken, onder meer om privacyredenen.

Ook minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vindt de NSE "heel erg belangrijk". Hij zegt dat achter de schermen geprobeerd is om een oplossing voor de problemen te vinden, maar helaas zonder succes. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel met "een juridische basis voor de gegevensuitwisseling" en mogelijk een verplichting. Het doorgaan van de NSE in 2020 is daarmee volgens de minister verzekerd.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist