PvdD vraagt naar uitstoot giftige stof door Chemours

6 maart 2018, mondelinge vragen - Wassenberg (PvdD) is bezorgd over het bericht dat een kleine hoeveelheid van het giftige PFIB is vrijgekomen bij chemisch bedrijf Chemours. Hij vraagt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) om uitleg.

Chemours, gevestigd in Dordrecht, was de afgelopen jaren vaker in het nieuws. Er waren zorgen over vervuiling van de omgeving met PFOA en GenX, die gebruikt worden voor de productie van teflon. Op 2 maart kwam een kleine hoeveelheid van het zeer giftige perfluoroisobutene (PFIB) vrij.

PFIB staat op de lijst van chemische wapens, stelt Wassenberg vast. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zo'n stof door Chemours wordt uitgestoten. Wat moet er nog meer gebeuren om de vergunning van dit bedrijf in te trekken?

Van Veldhoven legt uit dat PFIB een giftige stof is die kan vrijkomen bij het productieproces. Bedrijven hebben de plicht om de uitstoot hiervan te minimaliseren. Hoewel het om een kleine hoeveelheid ging, vindt ook zij het zorgwekkend als dit soort stoffen vrijkomen.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist.