PvdD vraagt naar de alarmerende insectensterfte dit jaar

6 juni 2023, mondelinge vragen - Minder vlinders, hommels en andere bestuivers. Akerboom (PvdD) is bezorgd over de gevolgen van insectensterfte. Doet minister Adema (Landbouw) wel genoeg?

Bij tellingen zijn dit jaar een kwart minder vlinders en de helft minder hommels waargenomen dan normaal, meldt NU.nl. Akerboom noemt de achteruitgang van de natuur, de droogte en landbouwgif als de belangrijkste oorzaken. Ecosystemen en de voedselvoorziening lopen gevaar als er niets gebeurt, waarschuwt ze. Maar waarom lobbyt de minister in Brussel voor afzwakking van Europees natuurherstelbeleid?

De droogte is volgens de minister een gevolg van klimaatverandering en een voorname oorzaak van insectensterfte. Imkers krijgen extra ondersteuning om de bijenstand gezond te houden. Verder steunt Nederland de in Europa voorgenomen 50% reductie van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen in 2030. Het kabinet onderschrijft de Europese doelstellingen voor natuurherstel, zegt de minister, maar heeft bezwaren tegen het verslechteringsverbod.

Zie ook: