PvdA vraagt naar beperkte toegang tot verpleeghuizen

20 juni 2023, mondelinge vragen - Steeds meer ouderen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben, stelt Mohandis (PvdA). Hij wil meer daadkracht, emotie en urgentie zien bij minister Helder (Langdurige Zorg).

Alleen mensen met een zeer zware zorgvraag kunnen binnenkort nog terecht in het verpleeghuis. De wachtlijsten groeien, de beloofde nieuwe woonvormen laten op zich wachten en ouderen krijgen thuis onvoldoende ondersteuning, constateert Mohandis. Volgens hem is dit in strijd met het wettelijk recht op verblijf en zorg. De PvdA'er beticht de minister van het weggooien van oude schoenen terwijl de nieuwe "misschien ooit worden aangeschaft".

Mensen met een zware zorgvraag kunnen nog steeds aanspraak maken op passende zorg, verzekert de minister. Ze erkent dat de aanhoudende wachtlijsten spanning veroorzaken. Helder wil echter blijven toewerken naar een nieuw woonzorgsysteem, want "oude schoenen blijven dragen helpt ons van de regen in de drup".

Zie ook: