Personeelstekorten bij ambulancediensten

16 maart 2023, debat - Kan er meer gedaan worden om de personeelstekorten bij de ambulancediensten te verminderen? De Kamer debatteert hierover met minister Kuipers (Volksgezondheid).

Ambulances hebben langere aanrijtijden door personeelstekorten, zo berichtte het AD op 13 juli 2022. De lange aanrijtijden komen volgens de minister inderdaad deels door personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim. Maar ook de stijging van het aantal ambulanceaanvragen speelt een rol. Daarvoor zijn verschillende oorzaken, zoals bevolkingsgroei, vergrijzing, veranderende zorgvraag, mondigere burgers en beperktere beschikbaarheid van huisartsenposten.

Vastlopende zorg

De druk op ambulancediensten is extra hoog doordat het op andere plekken in de zorg vastloopt, zegt Hijink (SP). Agema (PVV) en Bushoff (PvdA) wijzen op posten voor spoedeisende hulp (SEH) die tijdelijk of definitief moeten sluiten én op tekortschietende zorg voor ouderen. Betere arbeidsvoorwaarden kunnen de personeelstekorten en de werkdruk verminderen, denken deze woordvoerders.

Kuipers erkent dat het bredere personeelstekort in de zorg kan leiden tot extra druk op de ambulancediensten. Hij hoopt dat de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers een goede cao opleveren.

Regio

Is het wel verstandig om de spoedeisende hulp (SEH) meer te concentreren? Van den Berg (CDA) heeft daar bedenkingen bij en hekelt de regionale ongelijkheid. De leefbaarheid van de regio zou volgens maar meegenomen moeten worden in de normen. Ook Drost (ChristenUnie) benadrukt het belang van goede en bereikbare acute zorg in de regio.

Het is niet mijn doel om SEH's te sluiten, verzekert de minister. Wel moeten ze voldoen aan de minimale criteria. Kuipers legt uit dat de verschillende regio's de knelpunten in de ambulancezorg inventariseren en een plan te maken om die op te lossen.

Preventie en triage

Meer inzetten op preventie, bijvoorbeeld van vallen bij ouderen, kan ambulanceritten voorkomen, verwacht Den Haan (Fractie Den Haan). Ook vraagt ze om betere voorlichting over het gebruik van 112: er wordt te vaak gebeld voor zaken die niet spoedeisend zijn.

Paulusma (D66) pleit voor het verbeteren van de triage, zodat mensen sneller op de goede plek terechtkomen. Ook wil ze voorkomen dat ouderen op de spoedeisende hulp terechtkomen terwijl ze thuis ook geholpen kunnen worden.

Goede multidisciplinaire triage kan ambulanceritten helpen voorkomen, beaamt Kuipers. Verder kan acute zorg vaker thuis worden verleend door een physician assistant.

Agressie

Helaas heeft ambulance- en acutezorgpersoneel bovengemiddeld vaak te maken met agressie en intimiderend gedrag, stelt Van den Hil (VVD) vast. Er moet volgens haar meer gebeuren om dit geweld aan te pakken. Agressief gedrag tegen zorgpersoneel is te allen tijde onacceptabel, benadrukt Kuipers.

De Kamer stemt op 21 maart over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: