Oppositie wil verdere beperking gaswinning Groningen

12 februari 2015, debat - Minister Kamp (Economische Zaken) beperkt de gaswinning in Groningen in het eerste halfjaar van 2015. Maar voor de oppositie gaat dit niet ver genoeg.

Aardgaswinning veroorzaakt bodemdaling en aardbevingen in Noordoost-Groningen. Het kabinet heeft daarom besloten om de productie in het eerste halfjaar van 2015 te beperken tot 16,5 miljard kuub en wil daarna bezien of dat zo moet blijven. Op dat moment zijn er meer feiten en adviezen beschikbaar, benadrukt de minister. Bosman (VVD) en Jan Vos (PvdA) steunen die aanpak en vragen Kamp om te kiezen voor het laagst mogelijke niveau, rekening houdend met veiligheid en leveringszekerheid. Maar de oppositie dringt aan op sneller en verder terugbrengen van het productieplafond om de risico's te beperken en de Groningers meer duidelijkheid te geven.

Veiligheid voorop

Laten we het zekere voor het onzekere nemen. Onder anderen Mulder (CDA), Van Veldhoven (D66) en Van Tongeren (GroenLinks) willen de gaswinning zo ver als mogelijk terugbrengen. Ook de coalitiewoordvoerders benadrukken het belang van veiligheid. Genoeg is genoeg, stelt Jan Vos, gelet op alle schade en onveiligheid. Volgens Bosman gaat het de Groningers om veiligheid en leefbaarheid. Maar uit niets blijkt dat veiligheid voor het kabinet vooropstaat, zegt Ouwehand (PvdD). Om de risico's te beperken moet de winning gewoon omlaag, aldus Smaling (SP). Kamp wil echter pas op 1 juli een besluit nemen, onder meer op basis van advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Discussie over productieplafond aardgaswinning

Hoeveel gas mag er worden gewonnen? Klever (PVV), Dik (ChristenUnie), Smaling en Van Tongeren pleiten voor een maximum van 30 miljard kuub per jaar. Maar ook op piekmomenten moet er voldoende gas zijn, zegt Bosman, die aandacht vraagt voor de leveringszekerheid. Vos acht het ondenkbaar dat na 1 juli het winningsplafond weer wordt opgehoogd. Hij komt uit op maximaal 35 miljard kuub voor 2015, inclusief 2 miljard reserve. Ook Dijkgraaf (SGP) vindt dat een realistisch getal. Maar Kamp wil het productieplafond voorlopig op 39,4 miljard kuub houden, en pas op 1 juli een afgewogen besluit nemen.

Schadeafhandeling moet beter

Bij de schadeafhandeling valt nog wel het een en ander te verbeteren, betogen verschillende woordvoerders. Mulder, Klever, Ouwehand en Dijkgraaf pleiten voor omkering van de bewijslast bij schade. Het versterken van huizen moet sneller plaatsvinden, vinden Dik en Dijkgraaf, en bovendien in een groter gebied. De ChristenUnie-woordvoerster vraagt bijzondere aandacht voor schade aan kerken en monumenten. Öztürk (GrKÖ) bepleit een radicale oplossing: koop mensen uit, bied een ruimhartige verhuisvergoeding en maak daarna van het bevingsgebied een natuurgebied. Ook Klever ziet wel iets in een uitkoopregeling. Maar volgens Kamp zou dat niet getuigen van "respect voor het gebied", ook omdat het de sociale samenhang aantast.

De Kamer stemt op 12 februari over de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven