Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg

28 juni 2022, mondelinge vragen - Hoe gaat het kabinet de dossiers rondom uithuisplaatsingen zo snel mogelijk op orde brengen? Dat vraagt Omtzigt aan minister Weerwind (Rechtsbescherming).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde volgens Trouw onlangs dat bij geen enkele gedwongen uithuisplaatsing het dossier op orde was. En als de dossiers niet kloppen, kloppen de uithuisplaatsingen ook niet, aldus Omtzigt. Hij wil weten wat de minister gaat doen aan deze "schrikbarende situatie".

Weerwind spreekt van een "stevige conclusie" van de inspectie, maar hij benadrukt dat die ook stelt dat er geen grote fouten zijn geconstateerd. Hij erkent echter wel dat het systeem piept en kraakt. Daarom zegt hij toe om binnen twee weken met een brief te komen over het op orde brengen van de dossiers bij uithuisplaatsingen.

Zie ook:

Naar boven