Het Binnenhof moet grondig worden gerenoveerd. Die conclusie wordt breed gedeeld. Blok stelt voor om het complex daarvoor helemaal te ontruimen, want dat duurt het kortst (5,5 jaar) en is het goedkoopst (475 miljoen). Geldverspilling, volgens Kuzu (GrKÖ). Megalomane geldsmijterij, vindt Madlener (PVV). Volgens hem heeft het reguliere onderhoud tekortgeschoten. Bloks voorstel krijgt de steun van Krol (50PLUS), Wolbert (PvdA), Ronnes (CDA) en De Caluwé (VVD). Die laatste twee willen echter wel onderzoeken of het ministerie van Algemene Zaken, de Eerste Kamer en de Raad van State al na 2,5 jaar kunnen terugkeren. Dat kost maar 8 miljoen extra, zo valt Bisschop (SGP) hen bij. Maar de terugkeer van de Tweede Kamer duurt dan wel langer, reageert Blok.

Verbouwen in delen is alternatief

Segers (ChristenUnie) betreurt het dat gefaseerde verbouwing van meet af aan geen serieuze optie was. Hij vreest, net als Kuzu, voor dalende bezoekersaantallen als het parlement verhuist. Verhuizen is niet nodig, zegt Koolmees (D66). In navolging van enkele deskundigen stelt hij voor om eerst de kant van Eerste Kamer, Raad van State en Algemene Zaken te verbouwen en daarna de Tweede Kamerkant. Maar volgens Blok is dit ingewikkeld en daardoor relatief duur. Veel deelprojecten kunnen zonder veel overlast in recessen worden uitgevoerd, denkt Van Raak (SP). Hij vraagt zich af waarom niet nu al met bepaalde werkzaamheden wordt begonnen in plaats van pas in 2020.

Aanvullende wensen van fracties

Verschillende woordvoerders grijpen de renovatieplannen aan om aanvullende wensen kenbaar te maken. Zo vindt Wolbert het belangrijk dat het hele gebouw na renovatie toegankelijk is voor gehandicapten. Segers wil de plenaire vergaderzaal zo inrichten dat parlement en kabinet meer tegenover elkaar zitten. Daarnaast zouden de ingangen volgens hem een meer parlementaire uitstraling moeten krijgen. Sloop het "hotel"-gebouw, want dat is lelijk en inefficiënt, oppert Krol. Dit kost volgens hem niks extra, maar Blok is daarvan niet overtuigd.

De Kamer stemt 15 december over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.