In het debat over de Cultuurbegroting voor 2018 ligt de nadruk op het ruimere budget voor erfgoed, het cultuuronderwijs aan kinderen, het bezoek aan het Rijksmuseum en de mogelijkheid voor kunstenaars om een eerlijke boterham te verdienen.

Belang van kunst en cultuur

Het belang van kunst en cultuur wordt door de woordvoerders breed onderstreept. "Kunst en cultuur geven glans aan ons leven", zegt Rog (CDA). Volgens Asscher (PvdA) is kunst belangrijk voor emancipatie, verheffing en het genieten van schoonheid. Ook de minister beaamt dit: cultuur zet ons aan het denken, verbindt ons met het verleden en biedt nieuwe wegen naar de toekomst.

Erfgoed

Het kabinet trekt meer geld uit voor erfgoed en monumenten. Daar is de Kamer blij mee. Rutte (VVD), Dik (ChristenUnie) en Rog vragen in het bijzonder aandacht voor monumentale kerken, want het wordt steeds moeilijker en kostbaarder om die in stand te houden.

Als er meer geld naar monumenten gaat, moeten die ook vaker publiek toegankelijk zijn, vinden Ellemeet (GroenLinks) en Dik, bijvoorbeeld op Open Monumentendag.

Volgens Bosma (PVV) is Zwarte Piet ook erfgoed. Hij wil niet dat Sinterklaascomités onder druk gezet worden om iets aan het uiterlijk van Zwarte Piet te veranderen.

Kinderen en cultuur

Het kabinet investeert ook in cultuureducatie en muziekonderwijs. De waarde daarvan kan niet onderschat worden, vindt Rog. Wel vraagt hij aandacht voor regio's waar weinig initiatieven worden genomen.

In het regeerakkoord staat dat een bezoek aan het Rijksmuseum mogelijk moet worden voor alle leerlingen. Maar kinderen bij kunst betrekken is méér dan alleen een dagje naar het Rijks, zegt Ellemeet. Kinderen uit Limburg kunnen bijvoorbeeld ook veel leren in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Hoe mooi het Rijksmuseum ook is, ook Dik en Asscher wijzen op het belang van cultuur in de regio. In Arnhem is bijvoorbeeld de Canon van Nederland te bezichtigen. Asscher vraagt de minister de regio de ruimte te geven.

Van Engelshoven benadrukt dat een bezoek aan het Rijksmuseum geen verplichting wordt, maar dat alle scholen het aanbod wel krijgen. Zij wil het bredere doel van dit plan voor ogen houden: leren wie je bent, daarop reflecteren en leren wie je wilt worden. En dat doel kun je ook bereiken door een ander museum te bezoeken.

Arbeidsmarktpositie kunstenaars

Verschillende Kamerleden maken zich zorgen over de positie die kunstenaars hebben op de arbeidsmarkt. Volgens Asscher hebben de makers van kunst te weinig zekerheden en komt het best vaak voor dat zij er niet van kunnen rondkomen.

De kunstsector heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad door de bezuinigingen. De makers waren daarbij vaak de sluitpost, constateert ook Bergkamp (D66). Daarom wil zij dat Van Engelshoven hier samen met de minister van Sociale Zaken wat aan gaat doen.

Om ervoor te zorgen dat kunstenaars een eerlijk loon kunnen verdienen, vindt Ellemeet dat zij collectief zouden moeten kunnen onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Zij roep de minister op daar werk van te maken.

De minister ziet het als haar taak om toe te werken naar een sector waarin kunstenaars een eerlijke beloning krijgen, zodat zij een goed bestaan kunnen opbouwen. Ze zegt toe met een beleidsreactie te komen in het voorjaar van 2018.

Popmuziek

Popmuziek zou zonder subsidie moeten kunnen, vindt Rutte, want "wie er niet van kan leven, is gewoon niet populair genoeg". Kwint (SP) is juist voorstander van subsidie om talentontwikkeling mogelijk te maken. Volgens de minister komt verreweg de meeste popmuziek zonder subsidie tot stand, maar zij wil blijven investeren in beginnende popartiesten.

De Kamer stemt over de moties op 21 november 2017.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist