Maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

4 oktober 2023, debat - Veel mensen met postcovid kunnen slechts beperkt deelnemen aan de samenleving. De Kamer debatteert erover met minister Kuipers (Volksgezondheid), minister Van Gennip (Sociale Zaken) en minister Helder (Langdurige Zorg).

Het Maatschappelijk Impact Team beveelt aan om meer medische en maatschappelijke kennis over postcovid te verwerven en de samenleving voor patiënten zo toegankelijk mogelijk te houden. In reactie op deze aanbevelingen stelt minister Kuipers een Programma onderzoek en kennisdeling postcovid op.

Onderzoek en behandeling

Drost (ChristenUnie, mede namens de SGP) bepleit de opzet van postcovidklinieken, waar patiënten multidisciplinair kunnen worden behandeld. Ook Van den Berg (CDA) vindt het belangrijk dat de kennis over postcovid wordt samengebracht en dat artsen integraal naar de klachten kijken. Tielen (VVD) benadrukt het belang van voldoende praktijkonderzoek en het betrekken van alle beroepsgroepen daarbij.

Dijk (SP) wijst erop dat in Duitsland al in 2021 speciale klinieken zijn geopend. Waarom is de Nederlandse overheid zo traag met een effectieve reactie op postinfectieuze klachten? Behandelingen die in Duitsland worden aangeboden zijn lang niet altijd bewezen effectief, reageert Kuipers.

Omtzigt wil dat er structureel voldoende geld voor onderzoek beschikbaar komt. En wanneer komt er een breed gedragen definitie van postcovid? Simons (BIJ1) mist landelijke campagnes waarin het bestaan van postcovid wordt erkend. Volgens haar is er veel onbegrip over wat patiënten doormaken.

Kuipers zegt dat Nederland voor postcovid de definitie van de Wereldgezondheidsraad gebruikt. Om de kennis over postcovid zo snel mogelijk bij het zorgveld te krijgen wordt gewerkt aan een onderzoeks- en expertisenetwerk. De minister wil "de mensen bij elkaar brengen, maar niet op één fysieke plek".

Het is heel belangrijk dat mensen met postcovidklachten gezien en gehoord worden, zegt Kuipers. Hij adviseert hen om zich voor ondersteuning en advies te melden bij C-support. Bij die stichting is gebruikgemaakt van de kennis die is opgedaan bij Q-koorts. Artsen zullen bij het diagnosticeren en behandelen de Richtlijn langdurige klachten na covid volgen, aldus de minister.

Zorgmedewerkers

Zij stonden aan de frontlinie, zegt Van der Plas (BBB) over de zorgmedewerkers die in het begin van de covidpandemie voor de patiënten hebben gezorgd en die daarbij postcovid hebben opgelopen. Bushoff (PvdA, mede namens GroenLinks) vindt dat de regeling voor hen verhoogd en verbreed moet worden. Agema (PVV) noemt de regeling "volstrekt onvoldoende". De doelgroep is te beperkt en de financiële tegemoetkoming is te laag, meent zij.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de doelgroep wordt bereikt, reageert minister Helder, ook om het leed voor deze mensen te erkennen. Over de afbakening van de groep is volgens haar al vele malen gedebatteerd. De gehanteerde termijnen zijn erop gericht dat het geld nog dit jaar kan worden uitgekeerd.

Participatie

Gelukkig herstelt een deel van de postcovidpatiënten, zegt Paulusma (D66). Zij bepleit meer kennis bij werkgevers en vraagt om maatwerk, opdat deze mensen weer op een passende manier aan de slag kunnen.

Minister Van Gennip benadrukt dat er bij het UWV voldoende oog moet zijn voor het bieden van passende ondersteuning, zowel bij het zoeken van werk als bij het inkomen. Met de patiëntenorganisaties wordt samen met het UWV bekeken hoe de ondersteuning optimaal kan zijn.

Oorzaak

Is de schade niet juist ontstaan door vaccinatie, vraagt Van Haga (Groep Van Haga) zich af. Hij denkt dat de overheid en de vaccinproducenten een grote verantwoordelijkheid dragen. Van Houwelingen (FVD) wil dat in het onderzoek ook nadrukkelijk wordt gekeken naar andere oorzaken dan de coronabesmetting, bijvoorbeeld de vaccinaties, de schoolsluitingen en de lockdowns.

De Kamer stemt op 10 oktober over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: