Nieuwsuur onderzocht hoe de kosten en baten van het klimaatbeleid worden verdeeld. De armste huishoudens zijn een veel groter deel van hun inkomen kwijt aan bijvoorbeeld hogere energiebelastingen dan de rijkste Nederlanders, zo blijkt uit een rapport van CE Delft. Vooral de circa 1 miljoen huurders van slecht geïsoleerde woningen lijken slecht af te zijn.

Andere kostenverdeling?

Huurders zouden niet een onevenredig groot deel van de kosten van het klimaatbeleid moeten betalen, zegt Nijboer (PvdA). We moeten voorkomen dat het individu verzuipt in de verduurzaming, zegt Ronnes (CDA), die specifiek aandacht vraagt voor kwetsbare groepen als AOW'ers en middeninkomens.

De kosten van het klimaatbeleid zijn oneerlijk verdeeld, vinden Beckerman (SP) en Voortman (GroenLinks). Zij willen grote vervuilers als Shell zwaarder belasten. Huishoudens, vooral mensen met een laag inkomen, zouden juist minder moeten gaan betalen. Bijvoorbeeld door de belastingvrije voet voor de energiebelasting te verhogen, suggereert Beckerman.

Initiatiefrecht huurders

Huurders moeten het recht krijgen om voorstellen te doen voor verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen, betogen Wassenberg (PvdD) en Voortman (GroenLinks). Redelijke voorstellen zouden moeten worden overgenomen door de verhuurder.

Minister Ollongren is bezig met de nationale woonagenda. Daarbij kijkt ze ook naar aanpassing van het initiatiefrecht van huurders. Ook voorstellen voor verduurzaming kunnen daaronder vallen.

Puntensysteem

Verhuurders moeten een sterkere prikkel krijgen om woningen te verduurzamen, betoogt Van Eijs (D66), bijvoorbeeld door een korting op de huur van slecht geïsoleerde woningen. Dat zou volgens Ronnes (CDA) en Wassenberg (PvdD) kunnen door aanpassing van het puntensysteem dat de maximale huur bepaalt.

Als er verkeerde prikkels in het puntensysteem zitten, zegt minister Ollongren, moeten we kijken naar aanpassingen.

Corporaties kunnen meer doen

Woningcorporaties houden zich ten onrechte niet aan afspraken over het verduurzamen van hun woningvoorraad, stelt Koerhuis (VVD). Volgens hem hebben ze voldoende geld om woningen te verbeteren. De afspraak is nu dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B hebben, zegt minister Ollongren.

PVV hekelt energietransitie

Door de grootheidswaanzin van "duurzaamheidsfanatiekelingen" komen ouderen in de kou en het donker te zitten omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen, betoogt Kops (PVV). De energietransitie stort volgens hem kwetsbare groepen in de financiële afgrond.

De Kamer stemt op 17 april over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist